161219-2 ศัพท์ ที่มักสับภสน ในการใช้ ชุด A – angel & angle

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.18

Ref.#595336


Angel และ angle

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “angel” และ “angle

(เน้น พยางค์ แรก eyn) ว่า “eyn-juh l” และ “ang-guh l”

Common Errors in English Usage

อธิบาย ความหมาย “angel”

ที่รู้จักกันว่า “เป็นนางฟ้ามีปีก” เช่น

‘My guardian angel.’

หมายถึง “บุคคลที่มีความเมตตา” หรือ “เด็กที่ประพฤติดี” เช่น

‘Mary’s children are little angels.’

เมื่อพูดถึง “บางคน” และ “ต้องการขอบคุณ” ใช้ไม่เป็นทางการ เช่น

‘Be an angel and make me a cup of coffee.’

ใช้ไม่เป็นทางการ ในวงการบิน

หมายถึง “จุดหนึ่งในเพดานบิน” ระบุเป็นตัวเลขจำนวนฟุต เช่น

‘We rendezvous at angels nine.’

มักเขียน หรือ เรียกผิดเป็น “angles


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

ให้ความหมาย “angle” ว่าคือ

“ระยะห่าง” ระหว่าง เส้นสองเส้นหรือพื้นผิวหน้า ที่ติดต่อกัน

วัดค่า เป็น “องศา” (degree)


คำที่เกี่ยวข้อง เช่น

“acute angle” = มุม แหลม

“obtuse angle” = มุม ป้าน

“right angle” = มุม ฉาก

“wide-angle lens” = เล็นซ์ มุมกว้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)