161219-4 ศัพท์ ที่มักสับภสน ในการใช้ ชุด A – Annex & annexe

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.18


Annex และ Annexe

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “annex”

(นาม เน้น พยางค์ แรก an) ว่า “an-eks/iks”

(กริยา เน้น พยางค์ หลัง neks) ว่า “uh-neks


A-Z of Correct English Common Errors in English

อธิบาย การ “annex” คือ

“เข้าครอบครอง ประเทศ/ส่วนของประเทศ” หนึ่ง เช่น

‘Germany annexed part of Czechoslovakia.’

หรือ ว่า “an annex” เป็นอีกคำ

ของ “appendix” ใช้กับ “เอกสารของทางการ”

‘An annex to a treaty.’

‘Planned to annex the private documents for their own use.’

ส่วน “annexe” ใช้ส่วนใหญ่ใน British English หมายถึง

“อาคาร ส่วนต่อเพิ่มเข้ากับ อาคารหลัก” เช่น

‘The emergency room is in the annexe to the main building.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)