ปลาหลังเขียว.......ปลาที่คนรวยไม่รู้จักความเห็น (1)

ท๋องกว้าง ทางไกล ไม้ใผ่เสียบ เสตัว หัวไม่มี