ความเห็น 3067887

ปลาหลังเขียว.......ปลาที่คนรวยไม่รู้จัก

เขียนเมื่อ 

ท๋องกว้าง ทางไกล ไม้ใผ่เสียบ เสตัว หัวไม่มี