161210-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Alot & a lot

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.09

Ref.#595186


Common Errors in English Usage

อธิบายคำว่า “alot” เกิดจากการสะกดผิด

เพราะมีอีกคำหนึ่งคือ “allot” กริยา หมายถึง “จัดสรร” “แบ่งปัน”

คำที่ถูกต้อง สะกดแยก “a lot” เป็น นาม หรือ กริยาวิเศษณ์

ที่มัก “ไม่ค่อยพบในงานเขียน”

เพราะการเขียนเป็นทางการ ส่วนมากจะใช้ แทนด้วยคำหรือวลี

เช่น “A great deal” หรือ “often” หรือ ‘plenty of”


New Oxford American English Dictionary

ให้ความหมาย “lot” ด้วยตัวเอง ตามปกติ

มิได้ทำหน้าที่ เป็น “head noun” หมายถึง “มิได้เป็นตัวกำหนด” ว่า

“กริยา ที่ตามหลัง” นั้นจะต้องเป็น เอกพจน์ หรือ พหูพจน์

ถึงแม้ “lot” เป็นเอกพจน์ ใน “a lot of people” กริยาที่ตาม มิใช่เอกพจน์

ในกรณีนี้ คำ “people” ทำหน้าที่เป็น “head noun” และเป็น พหูพจน์

ทำให้มั่นใจว่า กริยา ที่ตามต้องเป็น พหูพจน์ ด้วย เช่น

‘A lot of people were assembled.’

เมื่อใช้ ”lot” เป็น นาม ใน US English หมายถึง

“a plot of land” เพื่อ ขาย หรือ ใช้งานเฉพาะอย่าง

‘a parking lot’

‘a vacant lot’

‘a fenced-off back lot.’

ให้ความหมายของ “lot” เมื่อใช้:

เป็น สรรพนาม ไม่เป็นทางการ หมายถึง “จำนวนมาก”

เป็น กริยาวิเศษณ์ (a lot หรือ lots) ไม่เป็นทางการ คือ “อย่างมาก”

เป็น กริยา หมายถึง แบ่ง (items) เป็น “lots for sale”


การใช้ “a lot of” และ “lots of” นำหน้า นาม

มีทั่วไปอย่างมาก ในการ “พูดและเขียน”

แต่โดยทั่วไป ก็ยังให้ “ความรู้สึกว่าไม่เป็นทางการ” อย่างเด่นชัด

และโดยทั่วไป “ไม่ถือว่า เป็นที่ยอมรับ” ว่าเป็น “การใช้เป็นทางการ”

โดยที่มีตัวเลือก เช่น “many” หรือ “a large number” ให้ใช้แทนได้

และว่าการสะกด “alot” ถือว่า “ไม่ถูกต้อง” ถึงแม้จะมีการใช้อยู่


Oxford Advanced Learners Dictionary

อธิบาย การใช้ “a lot of” “lots of” และ “many” และ “much”

โดยใช้ “a lot of” และ “lots of” อย่างมาก ไม่เป็นทางการ เช่น

‘I go to a lot of concerts.’

‘How many CDs have you got?’ ‘Lots’

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช้ กับ การวัด “เวลา หรือ ระยะทาง”

ในเมื่อ “a lot of”และ “lots of” มีความหมายว่า “many”

ต้องใช้ “กริยา พหูพจน์” เช่น

Lots of people like Italian food.’

ยังสามารถแทนได้ด้วย วลี “plenty of” (ไม่เป็นทางการ) เช่น

Plenty of stores stay open late.’

ยังสามารถใช้ วลี เหล่านี้ กับ ประโยค “คำถาม” และ “ปฏิเสธ” ได้ด้วย

ถึงกระนั้น “a lot of” และ “lots of”

ยังคงให้ “ความรู้สึกว่าไม่เป็นทางการ” ใน British English

ดังนั้น ในการใช้เป็นทางการ ควรแทนด้วย “many” หรือ “a large number of”

ใช้ “many” แต่เพียงกับ นาม แบบ “countable”

ส่วนใหญ่ ใช้กับประโยค “คำถาม” และ “ปฏิเสธ” เช่น

‘Do you go to many concerts?’

‘How many people came to the meeting?’

‘I don’t go to many concerts.’

ถึงแม้ จะมิได้ใช้ทั่วไปในประโยค เช่น

‘You made too many mistakes.’

ต้องใช้ ตามหลัง “so” “as” และ “too”


ใช้ “much” แต่เพียง กับ นาม แบบ “uncountable”

ส่วนใหญ่ ใช้กับประโยค “คำถาม” และ “ปฏิเสธ” เช่น

‘Do you have much free time?’

‘How much experience have you had?’

‘I don’t have much free time.’

สามารถใช้ “very much” และ “a lot” เป็น กริยาวิเศษณ์ เช่น

‘I miss my family very much.’

‘I miss my family a lot.’

สามารถใช้ “much” ในประโยค ปฏิเสธ เช่น

‘I didn’t enjoy the film (very) much.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)