​อาจารย์ทุกท่านสอนเรื่อง...ทำเพื่อแผ่นดิน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"อาจารย์ทุกท่านสอนเรื่อง...ทำเพื่อแผ่นดิน"

Inspiration

เป็นวิถีการเรียนรู้ที่หาจากที่ไหนไม่ได้เลย

นี่คือหลักสูตรที่วิเศษที่สุดของชีวิตการเรียนรู้...

สิบปีสิ่งที่ได้ในตนเอง คือ...วิถีของการคิด วิถีของการทำงาน...

วิถีของการทำสิ่งต่างๆ เพื่อสังคมและประเทศไทย

มีอาจารย์ทุกท่านเป็นแบบอย่าง...

นี่คือการเติบโตทั้งด้านในและปัญญา

กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสได้เรียนรู้ร่วมด้วย...


#kapoomlife

#Noteความคิด

เป็นการเรียนที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย

เป็นการเรียนที่ไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้น

เป็นการเรียนที่ไม่ได้ใบปริญญาหรือใบประกาศใดใด...

เป็นการเรียนรู้ที่มาจากการได้รับแรงบันดาลใจ...

ขอบคุณโอกาสและวาสนาที่มีมาให้ได้เรียนรู้...

9 ธันวาคม 2559

นั่งทบทวนตัวเองว่าสิบปีที่ผ่านได้เรียนรู้อะไรจากอาจารย์...

Inner voice--ท้ายสุดบอกว่า...สิ่งที่อาจารย์ทุกท่านสอนคือ การทำเพื่อแผ่นดิน

...


เมื่อสิบปีก่อน...อาจารย์ก็นั่งข้างๆ กันในอิริยาบถเช่นนี้...ปีนี้ท่านก็ยังคงนั่งและเมตตานักเรียน...ให้เกิดแรงบันดาลใจ

ท่าน อ.นพ.สมศักดิ์ ชุณรัศมิ์ท่านมักมีประเด็นคมๆ ให้ได้ไปขบคิดกับตนเองอยู่เสมอ...

ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช...มักสร้างแรงบันดาลใจให้เราเกิดพลังภายในได้อย่างมหาศาลเพื่อก้าวไปบนวิถีแห่งการเรียนรู้...


ท่านเป็นครู...ที่ได้เจอในช่วงเวลาเกิดความเบื่อหน่ายการศึกษาในระบบเมื่อได้เจอท่านความตื่นรู้และเบิกบานในการแสวงหาความรู้ก็เกิดขึ้น

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช


ภาพคุ้นตา

จากอาจารย์ทั้งสี่ท่าน...เพียงได้ร่วมในวง กำลังใจในการทำงานก็เกิดขึ้นเสมออ.หมอสมบูรณ์ เทียนทอง...มีความเมตตาและกรุณามาก การได้เรียนรู้จากท่านนั้นเป็นแบบเนียนๆ ...และมีความเป็นกันเองสูง

ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทองอ.นพ.อนุวัฒน์ คืออัจฉริยะที่จับต้องได้...อาจารย์เป็นบุคคลที่น่าทึ่งมากบนเส้นทางการเรียนรู้เพียงแค่อาจารย์ทัก...ความรู้สึกถึงคำว่าคุณค่าของคุณภาพก็ตามมา...

อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลอ.เต้ย...ขวัญใจคนทำงาน...การได้ฟังอาจารย์พูดคล้ายถูกขับกล่อมให้เพลิดเพลินเนิ่นนานเป็นหลายชั่วโมงก็ไม่เบื่อ...

สิบปีได้เรียนรู้ความนอบน้อมและมุมมองมากมาย

อาจารย์ไม่มาทำในสิ่งเป็นอยู่นี้ก็ได้...แต่อาจารย์ก็ยังคงทำและนำพาพวกเราทำ

อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์อาจารย์มีพลังบางอย่างที่ทำให้คนทำงานรู้สึกถึงคำว่าอบอุ่นและปลอดภัย...อาจารย์สอนเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้ง สอนความเคารพผู้อื่น...วิธีการสอนของอาจารย์คือ...ทำให้ดูทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศอาจารย์ทั้งสองท่านคือ...ความหวังของคนทำงานอย่างใช้ปัญญาและเปี่ยมด้วยความกรุณา

อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช...มักสร้างแรงบันดาลใจให้เราเกิดพลังภายในได้อย่างมหาศาลเพื่อก้าวไปบนวิถีแห่งการเรียนรู้........ใช่เลย

อาจารย์ทุกท่าน ถือเป็นปรมาจารย์และเป็นกระบี่มือหนึ่งของประเทศไทย

ทำต่อไปค่ะ ในเส้นทางที่เรารักและภูมิใจ