ความเห็น 3067874

​อาจารย์ทุกท่านสอนเรื่อง...ทำเพื่อแผ่นดิน

เขียนเมื่อ 

ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช...มักสร้างแรงบันดาลใจให้เราเกิดพลังภายในได้อย่างมหาศาลเพื่อก้าวไปบนวิถีแห่งการเรียนรู้........ใช่เลย

อาจารย์ทุกท่าน ถือเป็นปรมาจารย์และเป็นกระบี่มือหนึ่งของประเทศไทย

ทำต่อไปค่ะ ในเส้นทางที่เรารักและภูมิใจ