ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมนารายณ์ จำกัด

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมนารายณ์ จำกัด

สหกรณ์เล็ก ๆ แบบพอเพียง ที่ตั้งอยู่ที่ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ได้ตั้งคำถาม ถามกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ว่า สมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของสหกรณ์) ยังมีความสุขกับ บริการของสหกรณ์แห่งนี้ อยู่หรือไม่

1. ถ้าคำตอบว่า สมาชิกสหกรณ์ไม่ได้รับความสุขจากบริการของสหกรณ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ก็แนะนำให้เลิกสหกรณ์เสีย
2. ถ้าตอบว่า สมาชิกสหกรณ์ได้รับความสุขความเจริญจากบริการของสหกรณ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ก็ให้ดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (จิตอาสาผู้ทำหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ของตนเอง แทนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์) ตอบว่า สมาชิกสหกรณ์ยังได้รับความสุขความเจริญจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมนารายณ์ จำกัดอยู่ ถ้าอย่างนั้นดำเนินการต่อไป ตามปรัชญาของการสหกรณ์ "ช่วยตน ช่วยกัน self help mutual help " แบบที่เป็นอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้น ต่อไป

อ่านดูประวัติแล้ว สหกรณ์นี้ตั้งมาตั้งแต่เมื่อ 17 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2526 อยู่มาได้ด้วยความเป็นสหกรณ์ที่ยึดมั่นในปรัชญาของการสหกรณ์ นิยามสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ที่เป็นสากล อยู่มาได้ด้วย การรวมคน การรวมจิต รวมใจ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยน้ำใจสหกรณ์ รุ่นต่อรุ่นมาโดยตลอด

ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ขนาดเล็ก แบบพอเพียง ที่เต็มไปด้วยความเป็นสหกรณ์ แห่งนี้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

พีระพงศ์ วาระเสน
8 ธันวาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (2)

ดวงกมล หงษ์ทอง
IP: xxx.158.167.56
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมนะคะ ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น และคำแนะนำดีๆ ด้วยค่ะ


นางจันทรา อัมพลัฏฐิกา
IP: xxx.68.107.160
เขียนเมื่อ 


ขอขอบพระคุณท่านพีระพงศ์ วาระเสน ที่ให้ความกรุณานำความรู้ความเข้าใจในสหกรณ์และน้อมนำมาปฏิบัติ ในนามผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมนารายณ์