วันที่ 19 รวมพลังแห่งความภักดี (22 พฤศจิกายน 2559)

"วันอังคาร ... ร่วมถวายความภักดี "

เช้าวันนี้ฟังประกาศจากเสียงตามสายของโรงเรียน ว่าจะมีการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ขึ้น ซึ่งเราก็รู้สึกตื่นเต้นมาก และพร้อมกับอาากาศที่หนาว โดยการจัดกิจกรรมนี้นำของนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

1.การทำดีด้วยกาย ครู-บุคลากร-นักเรียนจะเขียนความดีที่ตนตั้งใจทำ และแสดงข้อความเหนือศรีษะ เพื่อสัญญาต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าจะตั้งใจทำให้ได้
2. การทำดีด้วยวาจา ครู-บุคลากร-นักเรียน จะกล่าวคำปฏิญาณตนทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี
และ3. การทำความดีด้วยใจ ครู-บุคลากร-นักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ แผ่เมตตา นั่งสมาธิเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อ

หลังจากนั้นนักเรียนระดับประถมศึกษา ขึ้นไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ ของโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ที่จะทำงานในปีการศึกษาหน้า ซึ่งบรรยากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปลงคะแนนค่อนข้างจะวุ่นวาย แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)