บางเรื่อง.....ขัดกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องยอมความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-เพิ่งทราบเรื่องนี้

-ขอบคุณครับ