ที่ปรึกษาหอพัก "คุณกิจ" คนคุณภาพ

น่าเหลือเชื่อมากก็คือที่ปรึกษาหอพักทำหน้าที่เป็นทั้งพี่ที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา กำกับดูแลกระตุ้นให้นักศึกษามีวินัยภายใต้กติกาในการอยู่ร่วมกัน มีสำนึกสาธารณะ เป็นนักส่งเสริม กระตุ้น ให้โอกาสนักศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำผ่านกิจกรรม

วันนี้ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมกับ "คุณกิจของจริง" ผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาหอพัก ในงานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จำนวน 20 คน  หอพักในมหาวิทยาลัยมีทั้งหอชายและหอหญิงถึง 12 หอและมีที่ปรึกษาหอพักทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการดูแลการอยู่ดีและมีสุขของนักศึกษาที่พักในมหาวิทยาลัย น่าเหลือเชื่อมากก็คือที่ปรึกษาหอพักทำหน้าที่เป็นทั้งพี่ที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา กำกับดูแลกระตุ้นให้นักศึกษามีวินัยภายใต้กติกาในการอยู่ร่วมกัน มีสำนึกสาธารณะ เป็นนักส่งเสริม กระตุ้น ให้โอกาสนักศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำผ่านกิจกรรม ด้วยการได้เก็บรายละเอียดของบรรยากาศการร่วมประชุมทำให้เห็นลักษณะงานที่หลากหลายและท้าทายผ่านระบบหรือกระบวนที่มีคุณภาพโดยการดูแลของที่ปรึกษาหอพักของมหาวิทยาลัย ดังนี้
* การสรุปกรณีที่ทั้งทางจิตวิทยาและวินัยที่เกิดขึ้นในทุกหอ เพื่อนำเข้าปรึกษาในระบบการดูแลกลางของส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อการติดตาม/ดูแลในเชิงลึก หรือการมีกิจกรรมเชิงรุกเพื่อกระตุ้น แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก
* การทบทวนและกำหนดแนวปฏิบัติ ระยะเวลาในการบริการที่พักให้กับนักศึกษาที่กำลังจะกลับและไปสหกิจศึกษา(ฝึกงาน) ในช่วงระหว่างภาคการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากเนื่องจาก...ถึงแม้จะปฏิบัติกันทุกภาคการศึกษาแต่ก็มี case ทำให้ทางทีมงานได้มาคิดปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการบริการที่พักให้กับนักศึกษาซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทที่เป็นอยู่...นี้แหละที่ไม่ธรรมดา
* บรรยากาศการชื่นชมยินดีและขอบคุณในความร่วมมือจากการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมหอพัก Big Cleaning Day
* การ BAR (Before Action Review) เป็นการเตรียมการสิ่งที่จะทำในเวลาอันใกล้ โดยการหารือถึงองค์ประกอบของทีมทำงาน เช่น สัมมนาประจำภาคการศึกษานี้ ทีมสาวโสดจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเตรียมการ เป็นต้นคะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#งานหอพัก#ร่วมชื่นชมกับนักพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เราภูมิใจ

หมายเลขบันทึก: 61943, เขียน: 22 Nov 2006 @ 00:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณครับที่ชื่นชม ที่ปรึกษาหอพัก