จากที่ได้เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือวันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน น่ะค่ะ ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดสัมมนา โดยอาจารย์ประไพ ได้แนะนำเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเมื่อมีการจัดสัมมนา เราควรมีฝ่ายใดบ้าง และอาจารย์ได้แจก เอกสารเกี่ยวกับซึ่งมีทั้งหมด 2 ชุดด้วยกันซึ่งชุดแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สัมมนาและองค์ประกอบในการสัมมนา ชุดที่ 2 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสัมมนา ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบสัมมนาและเทคนิคในการจัดสัมนาต่าง ๆ และก็บอกข้อดี ข้อเสียของการจัดสัมนาแต่ละรุปแบบไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีประบวนการจัดสัมมนาและหน้าที่ของคณะกรรมการว่ามี หน้าที่อย่างไรบ้าง ซึ่งสามารถนำมาใช้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากที่ดิฉันได้ศึกษาแล้วทำให้ดิฉันและเพื่อน ๆ  ในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รูปขั้นตอนการจัดสัมมนามากขึ้นค่ะ และได้ประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วม 70 ปี สวนสุนันทาด้วย ซึ่งถือว่าได้ท้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันค่ะ