เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงาน ตลาดนัดความรู้ ของมลูนิธิข้าวขวัญ   โดยตนเองมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งที่ไป คือ ต้องการหาคำตอบว่า ทำไมช้าง ถึงลงมาหามดเล็ก   นั่นหมายถึง ช้างหมายถึง บริษัทปูนซีเมนต์ ไทย  ที่แก่งคอย   มาสนใจ กิจกรรม ของนักเรียน จากโรงเรียน ชาวนา หรือ มดตัวเล็กๆ  เพราะ ได้ฟังจาก พี่จิ๋มที่เป็น ผู้จัดการที่ มลูนิธิข้าวขวัญ มาเล่าให้ฟัง  ว่า ปูนซีเมนต์ ส่งพนักงานมาเข้าค่าย อยู่ 2 คืน 3 วัน ที่โรงเรียน ชาวนา โดยแรก พนักงานก็ไม่อยากจะมา แต่พอผ่านไป 3 วัน กลับไม่อยากจากโรงเรียน ชาวนาไป   อะไรทำให้เป้นเช่นนั้น  แล้วเบื้องหลังแนวคิดของผู้ใหญ่ของปูน คิดอย่างไร         

             พอไป  ได้พบกับ  พี่ ชำนาญ  ถนัดธนูศิลป์  พี่เล่าให้ฟังว่า โดยปกติพนักงานของปูน จะต้องเข้าค่าย 6-8 สัปดาห์ เพื่อ ฝึกฝนตนเอง ตามนโยบายของบริษัท อยู่แล้ว  แต่ยังขาดการมองตัวตนที่แท้จริง การค้นหา หรือ เอาตัวเองออกมา    จึงได้เห็นโอกาสจากโรงเรียนชาวนา  โดยให้มา ศึกษาชีวิตของนักเรียน ขาวนา   การเห็นตัวอย่างจากวิถีชีวิตของนักเรียนชาวนา  ว่าเขาศึกษาอะไร คิดอย่างไร  อยู่อย่างไร    จริงๆ ผมได้คุยกับพี่แล้วก็พอจะเข้าใจ บ้าง   แต่  มาเข้าถึง เมื่อวันรุ่งขึ้น  มลูนิธิข้าวขวัญ จัด ห้องเรียน ธรรมชาติย่อย 3 ห้อง   ผมได้เข้าร่วมที่ห้องแรก แล้ว ถึงบางอ้อ เข้าใจที่พี่ ชำนาญพูดไว้ไม่มีผิด  คือ อะไร      

                                          

                                    

                    นักเรียนชาวนาให้ ผมไป สวิง หรือเก็บเอา แมลงในจาข้าวมา   แล้ว มาทำ ด็อด คือ ทำให้ แมลงที่ไปจับมาตาย  เพื่อที่เราจตะเอาแมลงมานับ    นับทำไมครับ  ก็เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่า นาแห่งนี้ มีระบบนิเวศน์เป็นอย่างไร   ดีหรือไม่  ถ้าไม่ดี จะได้เอาสมุนไพรมารักษาดูแล  แล้วจะรู้อย่างไร ว่า ระบบนิเวศนืดี หรือ สมดุลหรือไม่   ก็นับวัดส่วน แมลง ที่ดี เทียบกับแมลงที่ไม่ดี  ต้องอยู่ในสัดส่วน 10 ต่อ 1 หรือ 15 ต่อ 1 ก็ได้    นี่แหละครับ เมื่อการทำงานของเราในภาคเอกชน จะดูว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ในสายการผลิต ก็ตัองมีตัววัด หรือ ระบบตรวจสอบเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้ สภาพสายการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่  เหมือนกันเลย   ดังนั้นปูนต้องการให้เรียนรู้ วิธีการคิดจากนักเรียน ชาวนา  ซึ่งก็มีวิธีคิดเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรม     

                 ที่นี่เวลาจะนับ   คุณ อำนวย ก็จะบอกว่าให้จัดกลุ่ม แมลงเหมือนกันไว้ด้วยกันก่อน   แล้วก็มานับจำนวนในแต่ละกลุ่ม แล้วค่อยมาดูว่าแต่ละกลุ่ม เป็นแมลงดี หรือไม่ดี    นี่ก็เหมือนกับเอกชนเลย ว่า ในการทำงาน หรือแก้ไขปัญหา เราต้องสำรวจสภาพปัจจุบันโดยการเก็บข้อมูล   หลังจากนั้นก็จะมาจัดกลุ่มข้อมูล  ก่อนทำการวิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไข     ผมจึงเข้าใจว่าทำไมปูนถึงสนใจ  วิธีการเดียวกัน  หลักการเดียวกัน แต่ทำให้ คนเข้าใจ  ซึ่ง หรือ อินกับวิธีการโดยให้มาเห็นจากนักเรียน ชาวนา