AJAX  ไม่ใช่ภาษาใหม่อะไร แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่เกิดจากการเอาของเก่ามาผสมผสานกันเกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยเอาความสามารถของ Javascript , XML ,CSS และ XHTML มารวมไว้ด้วยกัน

ข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการใช้เทคโนโลยีของ AJAX บนเวบแอพพลิเคชั่น คือ การแสดงผลลัพธ์ที่หน้าเวบเพจอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าต่างใหม่ เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเวบ ระหว่างแบบเดิมและแบบที่ช้เทคโนโลยี AJAX ซึ่งแสดงดังภาพ

 

โดยอธิบายการทำงานแบบเดิมได้คร่าวๆคือ เมื่อเราพิมพ์ URL ที่เราต้องการ ก็จะส่งค่าไปยังเซอร์เวอร์เพื่อโหลดหน้าเวบเพจมาแสดงผลที่หน้าจอฝั่งผู้ใช้ และเมื่อเราคลิกลิงค์อื่นๆ หรือป้อนค่าแล้วส่งข้อมูล ก็จะเริ่มขั้นตอนใหม่ของการโหลดหน้าเวบอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งผลลัพธ์ที่แสดงที่หน้าใหม่ต้องมีการรีเฟรชหน้าเวบใหม่ ทำให้กินแบนด์วิธมาก ดังภาพ

แต่ถ้าเราใช้ AJAX  ก็เป็นการใช้จาวาสคริปต์ ส่งเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการ และดึงข้อมูล XML จากเวบเซอร์เวอร์ (เฉพาะข้อมูลที่เราต้องการเหมือนกัน) ไม่ใช่การส่งมาทั้งหน้าเวบเพจ

ตัวอย่างโปรแกรมเครื่องคิดเลข ที่ไม่ใช้ AJAX

ตัวอย่างโปรแกรมเครื่องคิดเลข ที่ใช้ AJAX

รูปภาพจาก  http://www.thaimisc.com/r/view.php?id=581

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AJAX http://www.w3schools.com/ajax/default.asp