นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเดินทางไปเรียนวิชาเสริม  คือ  คอมพิวเตอร์  ทุกชั้นเรียนจะต้องเดินผ่านอาคารที่ทำทางเชื่อมให้นักเรียนได้เดินผ่านมา

โรงเรียนโดยการปฏิบัติการของครูทุกท่านต้องช่วยกันฝึกให้นักเรียนในโรงเรียนมีวินัย

วินัยมีหลายอย่าง...แต่วันนี้จะขอเอ่ยถึง  วินัยในการเดินไปเรียนวิชาพิเศษ

ครูอ้อยจะฝึกนักเรียนในเรื่องนี้บ่อยมาก  เพราะนักเรียนแทบจะทุกชั้นเรียนของช่วงชั้นที่ 1 จะต้องเดินทางผ่านห้องพักของครูอ้อย  และจะบอกสอนให้เดินทางชิดขวา  เป็นระเบียบ  ไม่คุยกันในระหว่างเดิน

หากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฝึกได้สำเร็จ  เมื่อเติบโตขึ้นไปในชั้นเรียนต่อไปก็จะนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

มองให้ไกลไปกว่านั้น  นักเรียนก็จะนำ  " ความมีวินัย "  ไปใช้ในการดำรงชีวิตด้วย