บทความครู

ครูไม่ไช่เพียงเรือจ้าง.........

นอกจากครูจะมีหน้าที่สอนหนังสือ ครูยังต้องดูแลลูกศิษย์เปรียบเสมือนลูกของตัวเอง ให้ทั้งความรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใยไม่เคยห่าง เมื่อศิษย์ได้รับความลำบาก หรือมีปัญหา ครูจะเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าลูกศิษย์จะเรียนจบไปสักกี่ปี ไปอยู่ที่ไหน แต่เมื่อลูกศิษย์ได้รับความลำบาก เข้ามาขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ ครูคนนี้ก็ยังจะช่วยเหลือ

ในบางครั้งนั้นเมื่อครูว่ากล่าวตักเตือนใด ๆบางคนโกรธจนถึงขั้นเกลียดครู แต่เรารู้หรือไม่ว่าครุอยากให้เราเป็นคนดี เป็นคนมีวินัย เราควรที่จะนำคำแนะนำหรือคำสั่งสอนของท่านมาปรับปรุงตนเองเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวของเรานั้นมีอนาคตที่งดงาม เมื่อเราได้ทราบแล้วว่า ครูมิใช่เรือจ้าง ครูมีพระคุณเพียงใดเราควรตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยความกตัญญูกตเวที ในด้านการแสดงออกทางกายและจิตใจสุดที่เราควรพึงระลึกอยู่ในใจเสมอว่า “ถ้าเราไม่มีครูที่คอยอบรมสั่งสอนเรา เราจะมีวันนี้ได้อย่างไร”

เคยได้ยินกันบ่อยใช่ไหมว่าครูเปรียบเหมือน "เรือจ้าง" เพราะ ครูมีบทบาทในการพัฒนานักเรียน แต่ผลงานที่ออกมาอาจจะมองไม่เห็นในทันที บางครั้งแค่ใช้เวลาสักระยะนึงก็เห็นผลงานที่ดีตอบแทนมาแล้ว แต่บางครั้งต้องใช้เวลามากเช่นกัน บางคนมองเป็นครูแค่เรือจ้าง ที่พอส่งเด็กถึงฝั่งก็หมดหน้าที่ แต่รู้หรือไม่ ไม่ว่าลูกศิษย์จะเรียนจบไป แต่ความห่วงใย ของครูไม่เคยคลาย ยังเป็นห่วงและหวังดีกับลูกศิษย์เสมอ

และไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน ครูทุกคนก็พร้อมรอวันที่นักเรียนประสบความสำเร็จ บางส่วนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คงคิดถึงครูผู้เคยสั่งสอนอยู่ในใจไม่ได้กลับมาเยี่ยม บ้างก็กลับมาเยี่ยมครูที่พวกเขาเคยเคารพนับถือ แต่จะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วจะคิดถึงครูผู้ที่ให้ความรู้ รู้หรือไม่ครูจะดีใจสักเพียงไหน ถ้าวันหนึ่งลูกศิษย์มาเยี่ยมเยือน ไม่ว่าลูกศิษย์จะประกอบอาชีพอะไร ทำงานอะไร ครูก็ดีใจและยินดีเสมอ

ครูไม่เคยหวังอยากได้อะไรตอบแทนจากลูกษศิษย์ เพียงแต่ต้องการให้ลูกศิษย์นั้นปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติ ตลอดเวลาที่ผ่านไม่ว่าอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้เปรียบเปรยคู่กับครูว่า ครูนั้นเปรียบเสมือน “เรือจ้าง” ที่เคยสั่งสอนโดยให้ความรู้ โดยศิษย์นั้นจบการศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่าก็เหมือนดั่ง ครูที่เป็นเรือที่พาลูกศิษย์ส่งข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่ง โดยที่ครูนั้นคอยไปส่งลูกศิษย์แต่เพียงอย่างเดียวเมื่อขึ้นฝั่งแล้วจบกัน โดยแทบที่จะไม่มีความผูกพันธ์กันแม้แต่เล็กน้อย แต่ความจริงแล้ว “ครู...มิใช่เรือจ้าง” เพราะครูนั้นมีความผูกพันธ์กันลูกศิษย์อย่างแนบแน่น มีความรัก ความเมตตา ปราถนาดี ต้องการให้ลูกศิษย์เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข รวมทั้งสั่งสอนลูกศิษย์ ให้ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งท่านได้รับ และให้ลูกศิษย์นำไปเป็นข้อคิดหรือนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ครูไม่เคยหวังอะไร หวังแต่ให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคม ..................คิดถึงครูบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความครูความเห็น (0)