วันนี้เพื่อพ่อ (22 พ.ย. 59 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2559

วันนี้ทางโรงเรียนมีการทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงในหลวง ตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตร คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง พวกเราก็เลยร่วมทำบุญกับทางโรงเรียนด้วยเริ่มต้นวันนี้ด้วยสิ่งดี ๆ หลังจากทำบุญตักบาตรกันแล้วก็มีการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแด่ในหลวงของเรา

หลังจากร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพ่อกันแล้ว วันนี้นักเรียนชั้น ป.5 พากันไปทำความสะอาดวัดไปช่วยกันกวาดและเก็บขยะบริเวณวัดเราก็ไปร่วมกับเด็กนักเรียนด้วย ไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมฝึกการมีจิตสาธารณะ การมีน้ำใจให้กับผู้อื่น เป็นการปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้กับเด็กฝึกการเป็นผู้ให้ เรามักจะพูดกันว่าเราจะทำความดีเพื่อพ่อ แต่ที่จริงแล้วผลดีนั้นส่งผลถึงตัวผู้ทำเองและส่งผลถึงส่วนรวม คำว่าทำดีเพื่อพ่อเป็นเพียงแรงจูงใจให้คืดให้ทำสิ่งดี แต่ผลที่เกิดนั้นเกิดกับตัวผู้ทำและผู้อื่นหรือส่วนรวม พ่อไม่ได้ทำเพื่อพ่อแต่พ่อทำเพื่อลูกทุกคน....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)