วันที่ 16 นิเทศครั้งที่ 1 วิชาภาษาไทย 28112559

วันนี้ วันที่อาจารย์นิเทศโทรมาบอกว่า ครูอยู่หน้าห้องวิชาการ มารับด้วย นักศึกษาฝึกสอนอย่างเราก็รีบหน้าที่นั่ง น้ำ มารับรองอาจารย์ การนิเทศวันนี้เป็นวิชาภาษาไทย เรื่อง คำสรรพนาม ถือว่าเป็นการนิเทศครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นิเทศโดยอาจารย์นันท์นภัส ปัญญาโกญ เห็นชื่อนี้เเล้วยิ้มตั้งเเต่เห็นรายชื่ออาจารย์นิเทศ ที่ดีใจเพราะอาจารย์เคยไปสอนที่สะลวงมาก่อน อาจารย์เป็นคนที่รู้จักเรา จึงทำให้อุ่นใจและกล้าที่จะปรึกษาอาจารย์ในทุกเรื่อง ในวันนี้ดิฉันเริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนทำกิจกรรม Brain gym เล่นมือประกอบบทร้องเล่น “เป็ด” โดยให้นำปลายนิ้วมือของทั้งสองข้างมาแตะกัน แล้วร้องเพลง เป็ด จากนั้นใช้นิ้วโป้งหมุนวนรอบกันตามเพลง 1 รอบ แล้วเปลี่ยนไปใช้ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย ตามลำดับ นิ้วละ 1 รอบของเพลง ทำให้ครบทั้ง 5 นิ้ว โดยไม่ให้นิ้วที่ไม่ได้ใช้หมุนหลุดออกจากกัน มีเนื้อเพลง ดังนี้

“ ก้าบ ก้าบ ก้าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง
ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอย ปู ปลา ” (ซ้ำ)

หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียง บทความเรื่อง ยีราฟคอยาว แล้วชี้ให้นักเรียนสังเกตว่า บทความนี้มีการใช้คำซ้ำคำว่ายีราฟหลายที่ เราสามารถใช้คำว่าอะไรมาแทนได้

จากนั้นก็มีการสุ่มนักเรียนออกมาแสดงตามบทสนทนา แล้วใช้ประเด็นคำถามต่อไปนี้กระตุ้นผู้เรียน

-จากบทสนทนานี้ ใครเป็นผู้พูด

-ใครเป็นผู้ฟัง

-ใครเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึง

-คำว่า ท่าน ใช้เรียกแทนใคร

-คำที่ผู้พูดใช้เรียกตัวเองคือคำว่าอะไร

-คำที่ผู้พูดใช้เรียกแทนผู้ฟังคือคำว่าอะไร

หลังจากนั้นให้นักเรียนดูแผนผังคำสรรพนามจากงานนำเสนอ พร้อมทั้งดูคำสรรพนามที่อยู่ในรูปของการแต่งประโยคแล้วอภิปรายร่วมกัน แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรม วงล้อคำสรรพนาม โดยครูแจกวงล้อคำสรรพนามให้นักเรียนคนละ 1 วง ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำสรรพนามบุรุษที่ 1 สรรพนามบุรุษที่ 2 และสรรพนามบุรุษที่ 3 ให้ถูกต้องตามช่องที่กำหนดไว้ในวงล้อคำสรรพนาม หลังจากนั้นให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงาม เหตุการณ์ดำเนินมาด้วยดี มาตายตอนจบ ดิฉันลืมขั้นสรุป หมดเวลาเสียก่อน นึกแล้วก็ขำตัวเองจริง อาจารย์ก็เตือนมา แนะนำเทคนิคต่าง ๆ มากมาย ขอบพระคุณที่เป็นอาจารย์ ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ คราวหน้าดิฉันจะทำให้ดีขึ้น นำคำที่อาจารย์ชี้เเนะไปปรับปรุงแก้ไขตนเอง

ยางลบก็ยังใช้ได้ผลกับห้องนี้ ส่งวงล้อในคาบได้ยางลบ ดิฉันก็หมดยางลบไปเป็น สิบ ๆ ก้อน แต่ถือว่าคุ้มค่ามาก

อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้เป็นตัวอย่าง สวย เก่ง และที่สำคัญเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามาก ๆ ดิฉันจะเอาครูเป็นแบบอย่างในการเดินทางในสายอาชีพนี้ ขอบพระคุณคุณครู ที่เชื่อมั่นว่าดิฉันจะเป็นครูที่ดีได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจันทร์จิรา วงค์กา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)