บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่ 36 วันเด็ก 13012560

เขียนเมื่อ  
83 1

วันที่ 30 Happy together 30122559

เขียนเมื่อ  
39 1 1

วันที่ 28 Day Camp ABCM Cup Scout 28122559

เขียนเมื่อ  
65 1

วันที่ 27 Christmas's Day in School 23122559

เขียนเมื่อ  
37 1

วันที่ 25 Double Supervision 19122559

เขียนเมื่อ  
78