บันทึกที่ 15 ชุดขาวปกติ ชุดพิธีการข้าราชการ (22 พฤศจิกายน 2559)

เป็นอักวันหนึ่งที่มีการถวายความอาลัยกับการสูญเสีย "พ่อ"
แต่พิเศษตรงที่ วันนี้จะทำพร้อมกันทุกโรงเรียนในประเทศ

การแต่ง "ชุดขาวปกติ" ของคณะครู
เป็นที่สนใจของนักเรียน รวมไปถึงฉันด้วย
เป็นชุดที่มี "ความภูมิใจ" อยู่ในนั้น
ฉันดูแบบไม่ละสายตา
มีความรู้สึกว่า "ถ้าได้ใส่คงจะเป็นบุญหัวยิ่งแล้ว"

ก่อนที่จะมีพิธีการถวายความอาลัย
ก็มีการตักบาตรทำบุญก่อนแล้วก็พาเด็ก ๆ เข้าแถวเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

เมื่อทำพิธีเสร็จแล้ว เราก็เก็บความทรงจำนี้ไว้ เป็นรูปภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ทุกชั้นเรียนทำคือ การทำดวงใจแห่งความดีถวายพ่อหลวง
โดยให้เขียน "การทำดี" ที่จะอุทิศเป็นพระราชกุศลแก่พ่องของเรา

ฉันได้รับมอบหมายให้จัดป้ายนิเทศ
ฉันจึงเลือกที่จะนำดวงใจมาประกอบกันเป็นดอกไม้
เพราะ "พ่อ" คือ พลังของแผ่นดิน
"ดอกไม้จากความดี" ก็เกิดจากดินที่มีความสมบูรณ์
ไปด้วยคุณธรรม และความเมตตา เหมือนกัน


... "หนูรักพ่อ"


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)