161127-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Ad-lib

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.26


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “ad-lib”

(ออกเสียงเน้นได้ทั้ง พยางค์ แรก หรือ พยางค์ หลัง)


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า มีการใช้ “Ad-lib” มากเกิน ถือว่า ซ้ำซาก เมื่อใช้

ในความหมาย “เพิ่มคำ” หรือ ”แสดงท่าทาง”

อย่าง “เร่งด่วนตามใจ” หรือ “ปรุงแต่งใหม่ นอกบท”

ความหมาย ที่ ”สามารถใช้ อย่างถูกต้อง” ของ “ad-lib”

คือ “freely” “as needed” เมื่อใช้เป็น “adverb” เช่น

‘Water can be given to the patients ad-lib.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)