มุ่งร่ำเรียนค้นคว้า.....ไว้ช่วยชี้นำตอนทำงานความเห็น (0)