๑ คน ๑ ความดี ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา

วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๙ ได้ไปติดตามผลงาน ที่ได้ชักชวนให้เด็กๆโรงเรียนสวนกุหลาบ ได้เขียนบันทึกความดี เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ได้เตรียมของรางวัลเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นกำลังใจใด้เด็กๆ โดยมีลูกสาวช่วยจัดของผูกริบบิ้นให้ เมื่อเด็กได้รับจะภาคภูมิใจ (ลูกสาวบอก)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเล็กๆ...หน้าทับใต้ บาลายกุโบร์ความเห็น (0)