161127-5 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Admission & admittance

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.26

Ref.#594922


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “admission”

(เน้น พยางค์สอง mish) ว่า “ad-mish-uh n”


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “admittance”

(เน้น พยางค์สอง mit) ว่า “ad-mit-ns”


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย “admission”

คือ “allowing to enter” = “อนุญาตให้เข้าได้” หรือ

“permitted entrance” = “ทางเข้า ได้รับอนุญาต”

ใช้กับ “การยินยอม” ที่ให้แก่ “ผู้ได้รับสิทธิและเอกสิทธิ์ บางอย่าง”

‘He sought admission to the party.’

และให้ความหมาย “admittance”

คือ “การเข้าทางกายภาพ” (physical entry)

โดยไม่มีการอ้างอิง “สิทธิ” หรือ “เอกสิทธิ์” ของการเป็นสมาชิก

Admittance is by invitation only.’

เป็นเรื่องง่าย ที่จะให้ได้ “admission” เข้าห้องสมุด

แต่ท้ายที่สุดเธอพบว่า “มีทางเข้าหลายแห่งติดป้ายว่า”

Admittance to staff member only.’ = “เข้าได้เฉพาะพนักงานเท่านั้น”


New Oxford American English Dictionary

อธิบาย การใช้ “admission” และ “admittance”

ว่า แต่เดิม ใช้ “admission” เพื่อ อ้างอิงถึง

“จำนวนเงินที่ ชำระ เพื่อเข้า” หรือ “ให้ได้สิทธิ ในการผ่านเข้า”

Admission was $5.”

และใช้ “admittance” บ่อยกว่า อ้างถึง “การผ่านเข้า” เช่น

‘We were denied admittance by a large man with forbidding scowl.’

เมื่อใช้ในความหมาย “permission” หรือ “สิทธิในการผ่านเข้า”

ทั้งสองคำ สามารถ ใช้แทนที่กันได้

ถึงแม้ “admittance” จะเป็น ทางการ มากกว่า และเป็น “technical”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120



ความเห็น (0)