KM Intimacy : รอยยิ้ม

และรอยยิ้มก็เกิดขึ้นเมื่อเราได้สัมผัสกับ KM

ด้วยวันนี้ได้รับมอบหมายให้คิดข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อวลัยลักษณ์ ซึ่งจะจัดเป็นรุ่นที่ 5 ในเดือนธันวาคม 2549 นี้ ทำให้เป็นแรงกระตุ้นให้ตนเองต้องทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการใน 4 รุ่นทีผ่านมาและนำเสนอสิ่งที่ดี ที่เกิดขึ้นจริง ให้พนักงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสนใจเข้าร่วมโครงการ...ตนเองนึกถึงคำว่า Intimacy ซึ่งหมายถึงความแนบแน่น สนิทสนม ใกล้ชิด สุดขั้วหัวใจ ที่สุดในชีวิต ...
ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มที่จะบันทึก KM Intimacy  ที่จะบันทึกถึงสิ่งที่เป็นที่สุดของความรู้สึก ความในใจที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลรอบข้างเมื่อได้เรียนรู้และสัมผัสกับแนวคิด/กระบวนการจัดการความรู้
การนำการจัดการความรู้มาใช้ในวลัยลักษณ์ที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้กระบวนการผ่านการปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการคือความเข้าใจถึงความหมาย ขั้นตอน กระบวนการ เครื่องมือ แนวทาง ประโยชน์ของการจัดการความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวัน ในการทำงานและในการพัฒนาองค์กร และสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่เป็นที่สุดของหัวใจก็คือ
1. มิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อนต่างหน่วยงาน เพื่อนต่างสายการปฏิบัติงาน
2.
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด กระบวนการ หลักการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน ปัญหาในการทำงาน วิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนต่างหน่วยงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
3. เข้าใจลักษณะงานของเพื่อนร่วมงาน
4. เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รู้ว่าลักษณะงานของเพื่อนหรือหน่วยงานอื่นมีภาระหน้าที่อะไร เราสามารถขอความร่วมมืออะไรได้บ้าง หรือเราสามารถช่วยเหลือสนับสนุนเขาได้อย่างไร
5. ปรับจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นเกิดพลังใจในการทำงาน
6.
เกิดบรรยากาศการร่วมแรงร่วมใจ
7.
รู้สึกรักองค์กร
8. อยากพัฒนาองค์กร
9.
รู้สึกมั่นใจว่าตนเองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการยากมากที่จะสรรหาคำเพื่อถ่ายทอดความในใจที่อยากจะสื่อถึง และก็มาลงตัวกับคำว่า "รอยยิ้ม" ซึ่งหมายถึงอาการทางใจที่สื่อออกมาทางกายเมื่อเรามีความสุข ...และรอยยิ้มก็เกิดขึ้นเมื่อเราได้สัมผัสกับ KM

แล้วคุณละคะรู้สึกอย่างไรกับการได้สัมผัสกับ KM.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#km#intimacy

หมายเลขบันทึก: 61925, เขียน: 21 Nov 2006 @ 22:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ในแต่ละข้อน่าสนใจมากครับ

ลองเล่าแล....ยกตัวอย่างเหตการณ์เล็กๆของข้อใด  ข้อหนึ่ง เช่นว่า   

รู้สึกมั่นใจว่า ตนเองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ภาพของจริงที่เกิดขึ้น   สะท้อนคำกล่าวในข้อนี้ได้   เกิดขึ้นได้พันพรือ?   

น่าเรียนรู้ครับ

 

พี่ธวัชเขียนภาษาใต้ชับมากคะ...ได้ยกตัวกย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่มำให้ตนเองรู้สึกมั่นใจในการทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ KM Initmacy : ความมั่นใจในตนเอง