กระบวนการทำdiscloser ในการให้ผู้ป่วยเอดส์เด็กทราบไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด  เพราะผลกระทบจะเกิดโดยตรงคือ(1) เด็ก(2)ผู้เกี่ยวข้อง พ่อ แม่และเครือญาติ(3) เพื่อน ฯลฯ การเตรียมความพร้อมไม่สามารถกำหนดตายตัวเช่นต้อง 6เดือน 1ปี ทีมต้องทำความสนิทสนม สร้างความคุ้นเคยกัมผู้เกี่ยวข้อง  ได้ฟังผู้มีประสบการณ์เห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยของสถาบัน ทราบว่าพ.ญรุจนีต้องการจะทำ คงได้มาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป