วันก่อนผู้เขียนได้เล่าถึงการเสนอผลงานของทีมสลายกลิ่นกับโครงการอุปกรณ์วัดปริมาตร ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง และได้เกริ่น ๆ ไว้เล็กน้อยเกี่ยวกับกลิ่นเยี่ยวบูด

คงมีน้อยคนที่จะรู้ว่ากลิ่นเยี่ยวบูดที่ว่านั้นเป็นอย่างไร ??? เอาเป็นว่าลองนึกดูแล้วกัน เราฉี่เอ๊ย ! ปัสสาวะวันละกี่ครั้งกัน และส่วนใหญ่ถ้าหาก check   up ธรรมดาเราก็ฉี่แล้วก็ส่งตรวจตอนนั้น แต่ถ้าตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์ต้องการตรวจการทำงานของไต หรือเมตาบอไลท์ของฮอร์โมนที่วัดได้เฉพาะในปัสสาวะ หลั่งออกมวิธีการก็คือหากเริ่มเก็บ 6 โมงเราก็ฉี่ทิ้งไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บไปจนกระทั่ง 6 โมงของอีกวันเลย ดังนั้นเราจึงมีสารป้องกัน หรือที่เรียกว่า preservative ซึ่งก็มีหลายชนิด หรืออาจใช้วิธีการเก็บในตู้เย็นก็ได้