คนไม่ชอบรำ

  ติดต่อ

  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

           จากการจัดการเรียนการสอน   พบว่า ….  วิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจในระดับช่วงชั้นที่ ๑ มากที่สุด ส่วนช่วงชั้นที่ ๒ จะสนใจมากคือ  นักเรียนหญิง เพราะอยากรู้ท่าทางการร่ายรำ   และในระดับช่วงชั้นที่ ๓ ให้ความสนใจน้อยกว่าทุกช่วงชั้น เนื่องจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทจึงทำให้การร่ายรำดูเหมือนเป็นของล้าสมัย       ผู้สอนจึงใช้กระบวนการที่จะกล่าวต่อไปนี้ในการแก้ไข  หรือ กระตุ้นความสนใจ ใฝ่เรียนให้กับนักเรียน   ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด  แต่ก็สามารถทำให้นักเรียนมีสมาธิในการฟัง และไม่เขินอายที่จะปฏิบัติ     ท่ารำ   ๑.      ให้นักเรียนนั่งด้วยท่านั่ง พระ- นาง  และทำความเคารพด้วยการกราบ   ๒.    ให้นักเรียนคลายอารมณ์  ด้วยเพลงประจำห้อง  ( โดยนักเรียนเลือกเองและ       ร้องเพลงหลังจากทำความเคารพเรียบร้อยแล้ว )                                           ๓.    ใช้ความเป็นกันเอง  และพูดคุยด้วยวาจาไพเราะ(เพราะเป็นธรรมชาติของเด็กที่ชอบคนที่พูดจาไพเราะและเขาจะมีทัศนคติกับวิชานั้น)                                                ใช้ดนตรีคลายอารมณ์  ผสมคำชมที่เป็นกันเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

หมายเลขบันทึก: 61914, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:27:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)