จากที่ได้ค้นหาเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ที่กลุ่มดิฉันได้หาข่าวเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ซึ่งได้มีทั้งหมด 15 ข่าว ขณะนี้กลุ่มดิฉันได้ดำเนินการรวบรวมเกี่ยวกับ ข่าวทุกข่าวที่ดิฉันได้ค้นหามาไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพฺเว็ปไซต์ ต่าง  ๆ ซึ่งตอนนี้ดิฉันได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วค่ะ ในวันพรุ่งนี้จะนำข่าวที่ กลุ่มดิฉันได้ เลือกไว้ เพื่อที่จะนำเสนอ อาจารย์ต่อไป ตามกิจกรรม ที่  2 ค่ะ