คุณธรรมนำความรู้

ครูตุ๊ก
คุณธรรมนำความรู้
                 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเรื่อง    "คุณธรรมนำความรู้"    มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปัจจุบัน    ซึ่งเดิมนั้น   มักจะได้ยินคำว่า  ความรู้คู่คุณธรรม     ถ้าทุกคนสามารถตอบคำถามได้ว่า   " วันนี้ทำความดีอะไรแล้วหรือยัง"   เชื่อว่าคุณธรรมต้องเกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมอย่างแน่นอน   เพราะคุณธรรมก็คือความดีงามที่มีอยู่ในจิตใจ  
                ดังท่านพระไพศาล  วิสาโล   กล่าวไว้ในหนังสือ   "เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน" ว่า
                ความดี
...เปรียบเสมือนดอกไม้ในจิตใจของเรา
               หากเราทำ
   ความดี   คนเดียว  ดอกไม้ก็เพียงแต่บานในใจเรา  แต่เมื่อใด  ก็ตามที่เราพร้อมใจกันทำ   ความดี   ก็เท่ากับว่า   ดอกไม้ได้บานสะพรั่งไปทั้งประเทศ   เมื่อถึงเวลานั้น  โลกและชีวิตจะสวยสดงดงามเพียงใด 
                ดังนั้น  ในการจัดการศึกษา  ผู้ที่มีส่วนในการจะให้ดอกไม้บานสะพรั่ง ทั้งแผ่นดิน  ก็คือ   ผู้บริหารการศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียน  นั่นเอง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระน่ารู้

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมนำความรู้

หมายเลขบันทึก: 61922, เขียน: 21 Nov 2006 @ 22:10 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 16:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

  • สวัสดีคุณครูตุ๊กคนเก่งค่ะ
  • เห็นด้วยค่ะที่พวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการสร้าง "ความดี" ให้เต็มแผ่นดิน
  • การทำดีเริ่มได้จากตัวเรา ขยายสู่คนรอบข้าง พาผู้คนที่เรามีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขา พาให้เขาได้ร่วมกันทำดี โดยเฉพาะลูกศิษย์ของเราค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดี ศน.ปวีณา (กุ้ง) คนสวยค่ะ
  • ขอขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอชมเชยกับแนวคิดของการทำความดี โดย
    ให้เริ่มจากตัวเรา และขยายสู่คนรอบข้าง
    ซึ่งเป้าหมายคือนักเรียนดี

 

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณครู

ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำว่าคุณธรรมนำความรู้ ถ้าเป็นความรู้คู่คุณธรรมนั้นรับได้

สาเหตุ...

คุณธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเรียนรู้

ปัญหาบ้านเรา มันไม่ใช่ปัญหา นโยบายหรืออะไร

แต่เป็นปัญหาตัวบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำ

เราจะเขียนนโยบายหรือคำขวัญเสียเลิศอย่างไร ถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ผมไม่อยากเห็นอะไรที่ผิดธรรมชาติ

คุณธรรมต้องเกิดหลังจากการเรียนรู้ครับ..

คุณครูพอมีคำอธิบายในเรื่องบ้างไหมครับ 

เขียนเมื่อ 

ดังนั้นเราควรให้เด็กเรียนรู้คุณธรรมความดี เพื่อปฏิบัติตนเป็นคนดีก่อน  แล้วการให้เรียนรุความรู้ด้านอื่นก็จะเกิดขึ้น  ในทางที่ดีงาม  ในทางที่ถูกที่ควร  เป็นกำลังใจให้ครูตุ๊กค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

         ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ lbrahim  Mustofa ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และต้องขอโทษที่หายไปนาน ๆๆๆๆ ค่ะ
         คำว่าคุณธรรมนำความรู้นั้น จากความคิดเห็นของครูตุ๊ก  คุณธรรมนั้นเกิดมากับตัวตั้งแต่เกิดเพียงแต่ว่าในแต่ละคนจะมีอยู่มากหรือน้อย  ซึ่งเมื่อเกิดมาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่  พ่อแม่ จะปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูก  ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  มีเมตตากรุณา  ช่วยเหลือผู้อื่น  ซึ่งเด็ก ๆ  ก็จะมีคุณธรรมนี้ติดตัวมา 
          แต่เมื่อเติบโตมา ก็จะเริ่มมีปัจจัยต่าง ๆ  เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณธรรมเริ่มลดน้อยลง  ดังนั้น สังคมจึงมุ่งหวังว่าการศึกษา จะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรม  สร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดกับนักเรียน โดยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีสมาธิ ควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนเองได้ 
          ครูตุ๊ก  จึงมีความเห็นว่า  คุณธรรมที่มีอยู่ในตัวนักเรียนแล้วนั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรช่วยกันในการปลูกฝังและสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้คงอยู่ต่อไป และเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ  และเมื่อเด็กมีคุณธรรมแล้ว การจะเรียนรู้ในสิ่งใด ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ในทางทีดีงาม