089---ช่วยกลางอากาศตอน 23

--*ระยะได้หรือยังและตรงหรือยัง “

พลกู้ภัย“ ตรงแล้ว ครับ "

" เข้ามาอีกหน่อย อีกหน่อย ออกขวานิดเอาละเข้ามาเลย เงยหัวเครื่องหน่อยเอาละสวมกับที่นั่งนักบินแล้ว เปลี่ยน "

ชลลดา “นักบินร่มบินถูกกระแทกหรือเปล่า “ เปลี่ยน

พลกู้ภัย“ นักบินปลอดภัยไม่ถูกกระแทกแต่อย่างใด."...

"เงยหัวเครื่องไว้ก่อนครับ จะล๊อกกรวยกับโครงเครื่องร่มบินแล้ว...จุดที่ 1 ล็อคแล้ว .....จุดที่ 2 ล็อคแล้ว จุดที่ 3 ล็อคแล้ว....... ล็อคครบทุกจุดแล้ว เปลี่ยน

ชลลดา ฯทราบ น้องอัมพะวันรับช่วงรักษาหัวเครื่องให้พี่ด้วย "

อัมพะวัน ฯ “ค่ะพี่ ปฏิบัติแล้ว "

พลกู้ภัย“ ถึงนักบินโปรดรักษาระดับไว้ด้วย จะย้ายนักบินเข้ากรวย เปลี่ยน “

อัมพะวัน “ ทราบ รักษาระดับ อยู่แล้ว“

พลกู้ภัย ฯปลดเข็มขัดรัดตัวนักบินนำตัวนักบินเข้ากรวยแล้ว เปลี่ยน"

อัมพะวัน ฯ “ ทราบ ระดับยังไม่เปลี่ยนแปลง “

พลกู้ภัย "ทราบ กำลังเคลื่อนย้ายนักบินร่มบินลงไปในเครื่อง เปลี่ยน "

ชลลดา ฯ " นักบินเป็นไงบ้างเปลี่ยน"

พลกู้ภัย ฯ ยังไม่ได้สติอยู่ เปลี่ยน "

ชลลดา ฯทราบระวังการพลัดหล่นระหว่างการเคลื่อนย้ายด้วยเพราะตอนนี้ลมแรงและแปรปรวนอีกแล้วเปลี่ยน "

พลพยาบาล ที่รออยู่รีบมาช่วยรับตัวนักบินร่มบินที่ยังไม่ได้สติ ไปทีโต๊ะกลางเครื่อง........(โปรดรออ่านต่อตอนหน้า )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คงคานที80ปีในหลวงความเห็น (0)