อายุอาวุโสมีค่าถ้าทำดี สร้างศักดิ์ศรีมอบไว้ปลายชีวิตความเห็น (0)