เนื้อเพลง หัวใจดอกไม้

ฉันจะแบ่งปัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกัน แบ่งข้าวแบ่งน้ำทุกวัน แบ่งปันแด่สัตว์ทั้งหลาย เสื้อผ้าหยูกยาแด่ผู้ทุกข์ยากมากมาย หวังว่าสิ่งของที่ให้จะช่วยสานต่อชีวิต ฉันจะฝึกฝน ไม่ด่าก้าวร้าวใส่ใคร พูดจากลั่นกรองจากใจเมตตาการุณฉันท์มิตร ให้คนทั้งหลายได้ฟังได้ชุ่มชื่นจิต ไพเพราะเสนาะใจสะกิดประโยชน์และสามัคคี ฉันจะมอบใจ อุทิศช่วยเหลือสังคม กอบกู้ความงามนิยมยึดมั่นในคุณความดี ทุกลมหายใจ เรี่ยวแรงร่างกายที่มี ยอยกคุณค่าความดีประโยชน์มากมีเพื่อช่วยสังคม

สังคม...สังคมไม่ใช่ใครอื่น เพื่อนพ้องพี่น้องดาดดื่น ชีวิตและการเกิดใหม่ สังคม...สังคมไม่ใช่ของใคร คือเพื่อนร่วมโลกมากมาย อาศัยอยู่ในสังคม รอคอยหัวใจ หัวใจดอกไม้น่าชม ยื่นให้รับใช้สังคม เพื่อโลกสุขสมรื่นรมอุดม

ฉันจะฝึกตน ฝึกฝนอบรมไม่หน่าย อดทนเสมอต้นเสมอปลายยึดมั่นความดีอุดม เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นลูกที่ดีของแม่ เป็นคนดีแน่น่าชม ร่วมใจสานยิ้มสังคม เติมพลังด้วยสองมือเรา...เติมพลังด้วยสองมือเรา

11.51 น.

11/25/2559

หมายเหตุ : เนื้อเพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อเตรียมนำไปให้เด็กๆร้อง ในหัวข้อ "วินัยในการอยู่ร่วมกัน" กิจกรรมนี้เริ่มจาก (๑) ฝึกร้องเพลง (๒) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสม ระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียนจากเนื้อเพลง "ถ้าเราจะทำตามเนื้อเพลงนี้ เราจะทำอะไรบ้าง" "การทำอย่างนั้นจะเกิดผลที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกับเราอย่างไร" (๓) ตัวแทนกลุ่มนำเสนอเน้อหา (๔) ร่วมร้องเพลง อนึ่ง เนื้อเพลงดังกล่าว ถอดและขยายจาก "แนวคิดการสงเคราะห์" ที่เสนอโดยพระพุทธเจ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (0)