ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา เรื่อง ปรัชญาการเมืองของพระพุทธเจ้า


ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง ปรัชญาการเมืองของพระพุทธเจ้า

โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา 13-16.00 น.

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 304

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนวัยเรียนรู้ความเห็น (0)