161119-5 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Z – Zero hour

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Zero hour

(DPWE) อธิบาย ความหมาย “zero hour”

ว่า คือ “เวลา ที่กำหนดไว้ เพื่อทำการโจมตี”

ที่ได้กลายมาเป็น สำนวน ที่ใช้ซ้ำซาก หมายถึง

“any critical moment” เช่นในประโยค

‘The zero hour for my physical exam is set for tomorrow.’

ในยุคของ “rocket” และ “missile”

(อเมริกัน ออกเสียง มิสเซิล)(อังกฤษ-มิสไซล์)

มีแนวโน้มว่า “H-hour” น่าจะมาแทนที่ “zero hour”


DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I recall they used the word 'lift-off' to mean the lime for the rocket to lift of.

I qouote "...

Also known as: h – Hotel Time, Hotel. Areas with same time currently (UTC +8). Currently has same time zone offset as H (UTC +8) but different time zone name. Hotel Time Zone (H) is 8 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). This time zone is a military time zone.

H – Hotel Time Zone (Time Zone Abbreviation) - Timeanddate.com

https://www.timeanddate.com/time/zones/h