นู๋นาย
นาง นภาพร นู๋นาย มหายศนันท์

นู๋นาย


พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลท่าวังผา
Username
ninenapa
สมาชิกเลขที่
26816
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ปี 2530

พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)ปี 2552

การทำงาน

ปี2530-2540 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ปี2541-ปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลท่าวังผา  จังหวดน่าน

ปัจุบัน

รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาท่าวังผา  จังหวัดน่านและเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

ผลงานวิชาการ

-ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังปี2548

- ศึกษาต้นทุนและประสิทธิผลการดูแผ้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลท่าวังผา  จังหวัดน่าน ปี2551

 -ศึกษาผลของการเยี่ยมบ้านต่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลท่าวังผา  จังหวัดน่าน ปี2552

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท