161119-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Y – Yourself & yourselves

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Yourself & yourselves

(DPWE) อธิบายว่า

ทั้งสองคำ เป็น “สรรพนาม” ชนิด ‘reflexive” หรือ “intensive”

และทั้งสองคำ ไม่อาจ ใช้แทนที่คำว่า “you”

อย่าใช้ว่า “My wife plans to write to Mary and yourself.”

ต้องแทนที่ “yourself” ด้วย “you”


(CCED) อธิบาย การใช้ yourself” และ “yourselves”

เมื่อ “you” เป็นประธานของ กริยา และ “อ้างถึง คนเดียว”

ให้ใช้ “yourself” เป็น กรรม ของกริยา นั้น

หรือ ของ preposition ในข้อความ ที่อ้างถึง “บุคคลเดียวกัน” นั้น

‘Are you feeding yourself properly?’

‘You’re making a fool of yourself.’

เมื่อใช้ “you” อ้างถึง “บุคคลมากกว่าหนึ่งคน”

ให้ใช้ “yourselves” เป็นประธานของ กริยา หรือ preposition

‘I hope you both behaved yourselves.’

‘Are you looking after yourselves?’

บ่อยครั้ง ใช้ทั้ง yourself” และ “yourselves”

ในโครงสร้างแบบ “imperative” (เชิง คำสั่ง)

‘Control yourself.’

‘Please help yourselves to another drink.’

ยังสามารถใช้ yourself” และ “yourselves” เพื่อ เน้น ที่ประธาน ของข้อความ

‘You don’t even know it yourself.’

‘You must sort this out yourselves.’

ถ้าคุณ ทำบางสิ่ง ‘yourself” หมายถึง “คุณทำโดยไม่มีคนอื่น ช่วย”

‘Did you write this yourself.’

เมื่อใช้ “you” อ้างอิง ถึง ผู้คน โดยทั่วไป

รูป ‘reflexive’ ที่ใช้ คือ “yourself” ไม่ใช่ “yourselves”

‘If you find yourself in debt you must start dealing with it immediately.’


DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

CCED = Collins COBUILD English Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)