161118-5 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Y – Yet

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Yet เป็น Adverb เช่นเดียวกับ “already”

ที่แสดง “เวลา”

ไม่สามารถใช้ แทนที่กันได้ และไม่ควร ใช้ร่วมกัน

วลีที่ถือว่าไม่เป็นมาตรฐาน เช่น “He’s a rich man already yet.”


(CCED) อธิบาย การใช้ “yet”

ใช้ “yet” ในประโยคปฏิเสธ เพื่อกล่าวว่า

“บางสิ่ง ยังมิได้เกิดขึ้น จนถึงเวลาปัจจุบัน” ถึงแม้ มันอาจจะเกิดขึ้น

ในการสนทนา และการเขียน ที่เป็นทางการ ไม่มากนัก

วางตำแหน่ง “yet” ไว้ ที่ท้ายประโยค

‘It isn’t dark yet.

‘I haven’t decided yet.’

ในการเขียน เป็นทางการ สามารถวาง “yet” ตามหลัง “not”

‘Computer technology has not yet reached its peak.’

‘They have not yet set a date for the election.’

แทนการใช้ว่า บางสิ่ง has not yet happened”

สามารถใช้ว่า มัน has yet to happen”

ผู้คน มักใช้ โครงสร้างเช่นนี้ เพื่อแสดงว่า

“พวกเขา ไม่คาดหวัง ให้บางสิ่ง เกิดขึ้น”

‘I have yet to meet a man I can trust.’

‘Whether it will be a success has yet to be seen.’

บ่อยครั้ง ใช้ “yet” ในคำถาม

เมื่อ ต้องการถาม ว่ามีบางสิ่ง เกิดขึ้นหรือไม่

โดยวาง “yet” ไว้ที่ ท้ายประโยค

‘Have you done that yet?’

‘Have you had your lunch yet?’

ผู้พูดชาว อเมริกัน จำนวนมาก และชาว อังกฤษ บางคน

ใช้ คำถามแบบนี้ เป็น Past simple เช่น

กล่าวว่า Did you have your lunch yet?”

อย่า สับสน “yet” กับ “already”

ใช้ “already” โดยจัดวาง ที่ท้ายประโยคคำถาม

เพื่อแสดง “ความแปลกใจ” ว่า บางสิ่งเกิดขึ้น”เร็วกว่า ที่คาดไว้”

‘Is he there already?’

‘You mean you’ve been there already?’

อย่าใช้ “yet” เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง”

เช่น อย่าใช้ว่า “I am yet waiting for my luggage.’

คำที่ใช้แทน คือ “still”

‘He still doesn’t understand.’

‘Brian’s toe is still badly swollen.’

ถ้าไม่ ตั้งใจที่จะทำ บางสิ่ง “just yet”

หมายถึง “ไม่ตั้งใจ ว่าจะทำสิ่งนั้น ในทันที”

‘It is too risky to announce an increase in our charges just yet.’

‘I’m not ready to retire just yet.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)