161118-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Y – Yes

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Yes

(CCED) อธิบาย การใช้ “yes”

เพื่อแสดง “การเห็นชอบร่วมกับ บางคน”

เพื่อ กล่าวว่า “บางสิ่งเป็นความจริง”

หรือ เพื่อ “ยอมรับในบางสิ่ง”

‘We need to talk.’ – ‘Yes, you’re right.’

‘Is that true?’ – ‘Yes.’

‘Tea?’ – ‘Yes, thanks.’

ข้อควรระวัง:

เมื่อบางคน “ถาม ด้วยคำถาม ปฏิเสธ”

ต้องตอบด้วย “yes” ถ้าต้องการให้คำตอบ ทางบวก เช่น

ถ้าบางคนถาม “Aren’t you going out this evening?’

คุณตอบว่า Yes, I am.”

อย่า ตอบว่า “No, I am.”

ในทำนองเดียวกับ ถ้าบางคนถาม

“Haven’t you met John?” คุณตอบ Yes, I have.”

Haven’t you got any clothes with you?’ – ‘Yes, in that suitcase.’

‘Didn’t you buy him a present?’ – ‘Yes, I did.’

ข้อควรระวัง:

ในทำนองเดียวกัน

คุณสามารถใช้ “yes”

ถ้าต้องการบอกว่า “ไม่เห็นด้วย” เมื่อใช้ กับข้อความ ปฏิเสธ เช่น

ถ้าบางคน กล่าวว่า “He doesn’t want to come.”

คุณต้องตอบว่า Yes, he does.’

ไม่ใช่ “No, he does.”

‘That isn’t true.’ – ‘Oh yes, it is.’


CCED = Collins COBUILD English Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)