161118-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Y – Year

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Year นาม

(CCED) อธิบาย ความหมาย ของ “YEAR”

คือ “ระยะเวลา 365 หรือ 366 วัน”

เริ่มจาก วันแรก ของเดือน มกราคม

และสิ้นสุด ที่วันสุดท้าย ของเดือน ธันวาคม

‘We had an election last year.’

วลี “a year” ยังหมายถึง “ห้วงเวลา ที่มีระยะเวลา 12 เดือน”

‘The school has been empty for ten years.’

สามารถใช้ “year”

เมื่อกล่าวถึง “อายุของ บุคคลหรือสิ่งของ อย่างหนึ่ง”

‘She is now seventy-four years old.’

‘My house is about 300 years old.’

ข้อควรระวัง:

เมื่อใช้ “year” เพื่อกล่าวถึง “อายุ” ต้องตามด้วย “old”

อย่าใช้ว่า “She is now seventy-four years.”

เมื่อใช้ “year” อ้างอิง “ปีการศึกษา” ของกลุ่มนักเรียน


มีคำอื่น เกี่ยวข้องและแตกต่าง และใช้แตกต่าง ตามสถานที่

คือ “class” “form” “grade”

ใช้ “year” ในภาษาอังกฤษ แบบ British หมายถึง

“นักเรียน ชุดหนึ่ง ที่มีอายุเท่ากัน” (similar age)

“ที่ได้เริ่ม เข้าเรียนในโรงเรียน ในเวลาเดียวกัน”

‘Which year are you in?’ -

‘I’m in the fifth year, and Krish is in the third year.’

ใช้ “class” ให้หมายถึง

“นักเรียนหรือนักศึกษากลุ่มหนึ่ง” (pupils หรือ students)

“ที่เข้าเรียน พร้อมกัน”

‘If classes were smaller, children would learn more.’

‘I had forty students in my class.’

ใช้ “form” กับ บางโรงเรียน ใน อังกฤษ

และโรงเรียน เอกชน บางแห่ง ใน สหรัฐ

แทนที่ “class”

ใช้ “form” โดยเฉพาะ กับ “จำนวนหนึ่ง”

เพื่อ อ้างอิงถึง เฉพาะ “ชั้น หรือกลุ่มอายุ”

‘I teach the fifth form.’

‘She’s in Form 5.’

ใช้ “grade” กับ โรงเรียน ใน สหรัฐ

ในลักษณะคล้ายกับ การใช้ “form” หรือ “year” ในโรงเรียน อังกฤษ

‘A boy in the second grade won first prize.


CCED = Collins COBUILD English Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)