161118-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Y – Yard

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Yard นาม

(CED) อธิบาย ความหมาย “yard” เมื่อ:

ใช้กับอาคาร หมายถึง “พื้นที่ ‘ไม่ว่าปรับหรือปูคอนกรีต’ รอบ

หรือ ติด กับอาคารหนึ่งหรือหลายอาคาร

ใช้ทางการค้า หมายถึง “พื้นที่ปิดหรือเปิดโล่ง” สำหรับทำกิจกรรมการค้า

หรือเพื่อเก็บ เช่น “railway yard”

ใช้กับ การทำสวน ใน สหรัฐ และแคนาดา หมายถึง “garden”

ใช้กับ การรถไฟ หมายถึง “เครือข่าย รางที่สถานี”

เพื่อจัดขบวน หรือ จอดพัก

ใช้กับ สวนสัตว์ ใน สหรัฐและแคนาดา หมายถึง

พื้นที่จัดไว้ สำหรับสัตว์ ในฤดูหนาว

ใช้ในการเกษตร ใน ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ หมายถึง

“พื้นที่ปิด จำกัดเขต เพื่อแยกสัตว์ จากฝูงใหญ่

ใช้ทางการค้า ใน นิวซีแลนด์ เป็นคำย่อของ “saleyard” “stockyard”

ใช้ไม่เป็นทางการ ใน British English

วลี “The Yard” เป็น คำย่อของ “Scotland Yard” (หน่วยงานตำรวจ)


สำนวน “Put in the hard yards”

ใช้ไม่เป็นทางการ ใน Australia หมายถึง

“ใช้ความพยายาม อย่างมากมาย เพื่อให้ทำได้สำเร็จ”

(“to make a great effort to achieve an end”)

สำนวน “The whole nine yards”

ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง

“รวมทุกสิ่งที่ ต้องการ” หรือ “รวมทั้งหมด”


(CCED) อธิบาย การใช้ “yard” นาม ที่มี สองความหมายหลัก

เมื่อใช้ในการ วัด

หน่วยวัด “yard” ตาม “ระบบ ‘imperial’”

มีความ ยาว เท่ากับ 36 นิ้ว หรือ ประมาณ 91.4 เซนติเมตร

‘Jack was standing about ten yards away.’

การวัด ใน British English โดยทั่วไป

ใช้มาตร เป็น เมตร แทนที่จะใช้ “yards”

เมื่อใช้ เกี่ยวกับ พื้นที่ รอบบ้าน หรืออาคาร

ใน British English หมายถึง “พื้นที่ขนาดเล็ก หลัง บ้าน”

มีพื้นผิว ปรับแน่น และส่วนมาก มีกำแพง ล้อม

ส่วนใน American English หมายถึง

“บริเวณ พื้นที่ อยู่ที่ ด้านหนึ่ง ด้านใด ของ บ้าน”

ปกติ จะปกคลุมด้วยหญ้า


Dictionary of American Slang ให้ความหมาย

“yard” นาม คือ “ธนบัตร ราคา 100 ดอลลาร์” เช่น

‘Mac, what you payin’ for this?’

Stony looked around the room “A yard and a half”

อีกความหมาย ของ “yard” เมื่อเป็น กริยา

คือ “cheat” หรือ “unfaithful” ทางเพศ เช่น

‘She told him she didn’t like to yard on her man.’


CED = Collins English Dictionary

CCED = Collins COBUILD English Dictionary

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)