161118-4 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Y – Yesterday

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Yesterday

ออกเสียง เน้น พยางค์ แรก (yes)

(CCED) อธิบาย การใช้ “yesterday”

โดย “yesterday” หมายถึง “วัน ก่อนหน้า วันนี้”

‘It was hot yesterday.’

‘We spent yesterday in Glasgow.’

อ้างอิง ถึง ”เช้า และ บ่าย ของ วัน ก่อนหน้า วันนี้”

ว่า “yesterday morning” และ “yesterday afternoon”

Yesterday morning I want for a run.’

‘Heavy rain fell here yesterday afternoon.’

ยังสามารถ กล่าวถึง “yesterday evening” ได้ด้วย

แต่ทั่วไป เลือกจะอ้างอิงถึง “เย็นวันก่อน” ว่า “last night”

‘I met your husband last night.’

‘I’ve been thinking about what you said last night.’

ยังสามารถใช้ “last night” เพื่ออ้างอิงถึง “คืนก่อน” ได้ด้วย

‘We left our bedroom window open last night.’

ข้อควรระวัง

อย่ากล่าวว่า “yesterday night”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)