วันที่ 8 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2559)

สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ แบบสนุกๆนั้น มีเยอะ และต้องดูด้วยว่านักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่เราให้ทำไหม เด็กเกิดการเรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมรึเปล่า ซึ่งตัวผู้เขียนเองนั้น ก็ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์อยู่มาก เพราะเป็นเรื่องที่สัมผัสได้จริง บางครั้งก็ต้องหาเหตุผลมาร่วมประกอบด้วย แต่ถึงอย่างไร ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก อาจจะหนีคำว่าวิทยาศาสตร์ ไปบ้าง ซึ่งผู้เขียนก็เชื่อนะคะ เชื่อเยอะด้วยสิ เชื่ออย่างมีเหตุผลและวิจารญาณ ออกนอกเรื่องซะเยอะเลย เรามาเข้าเรื่องที่ผู้เขียนจะเล่าดีกว่าคะ

กิจวัตรประจำวันของการสอนผู้เขียนในทุกๆวันนี้ ก็คงฝึกสอน แต่ว่าการฝึกสอนแต่ละครั้ง ก็ทำให้ผู้เขียน ได้ค้นพบเรื่องใหม่ ๆ บางเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ แต่บางเรื่องก็ไม่ไหวจะเครีย จริงๆคะ

ทุก ๆ วันผู้เขียนจะได้ช่วยนักเรียนในการสอนคณิตศาสตร์ไปด้วย เพราะนักเรียนในห้องเรียนของผู้เขียนมักจะชอบถามวิชาคณิตศาสตร์อยู่บ่อย ซึ่งผู้เขียนก็ชอบที่จะสอนด้วยคะ เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนวิทยาศาสตร์เลยนะคะ และการสอนวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของผู้เขียนให้นักเรียน ทำการทดลอง เรื่อง แรงดึงดูดกับน้ำหนักของวัตถุคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนบางคนทำหน้า งง แต่ผู้เขียนพยายามคะ พยายามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจ โดยการให้นักเรียนทำการทดลอง โดยใช้เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน นักเรียนก็ดูสนุกกับการทำกิจกรรม มากคะ เราได้ปรับเปลี่ยนการทดลอง จากการใช้ ถ่านไฟฉาย มาใช้ก้อนหินแทน เพราะผู้เขียนคิดว่า การปรับประยุกต็ ใช้สิ่งที่หาได้ง่าย มาใช้ในการทำการทดลองได้เหมือนกัน และก็พบว่า นักเรียนก็เข้าใจเป็นส่วนใหญ่ และการทำการทดลองนี้ต้องใช้เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน ผู้เขียนก็ต้องแนะนำอุปกรณ์ และ ให้นักเรียปฏิบัติตาม บอกข้อห้าม สำหรับกรใช้อุปกรณ์ ตั้งกฎกตการ่วมกัน เพราะอุปกรณ์ที่เรามาใช้ เป็นสมบัติของทางโรงเรียน เราก็ต้องรักษาให้ดีด้วย อย่าให้นักเรียนเล่นแบบ ดึงๆ เพราะอุปกรณ์การทดลองจะเสีย ซึ่งผู้เขียนก็ระมัดระวังเรื่องแบบนี้เยอะอยู่ แต่ก็เน๊อะ นิสัยเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ก็ถือว่าเป็นเด็กอยู่ การควบคุมชั้นเรียน ก็เหนื่อย อยู่พอสมควร คะ แต่การทดลองในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และมีการเล่าเรื่อง นอกอวกาศให้นักเรียนได้ฟัง ซึ่งนักเรียนก็ดูจะสนใจ และมีความอยากรู้มาก ๆ ทำให้ผู้เขียน ซึ่งเป็นครูรู้สึกปลืมใจอย่างบอกไม่ถูกคะภาพ การทดลองวิทยาศาสตร์ นักหนัก กับแรงดึงดูดของโลก


วันนี้มีกิจกรรม สุขสันเกิดของนักเรียน คือ น้องเนียน ของให้หนูเป็นเด็กดี สุขภาพแข็งแรง โตไปเป็นคนดีของสังคม และเป็นคนดีของชาตินะคะภาพ เพื่อนนักเรียนในห้องเรียนอวยพร ให้น้องเนียนในวันเกิดภาพนักเรียนในห้องเรียน ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้น้องเนียนร่วมกัน
ภาพ ครูแนนได้ขนม วันเกิดน้องเนียนด้วยคะ ^^


สำหรับตอนเย็นก่อนกลับบ้านผู้เขียนก็ได้ตกแต่งบอร์ด วันลอยกระทง จนเสร็จเรียบร้อย คะ ^^
ภาพ บอร์ดวันลอยกระทง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)