น้ำใจ ( 3 พ.ย. 59 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2559

ในภาคเรียนนี้ได้รับหน้าที่ในเป็นครูประจำชั้นร่วมกับครูพี่เลี้ยงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 การได้อยู่ประจำชั้นนั้นมันจะทำให้เราได้เรียนรู้บริบทของเด็กในห้องนั้นว่าเป็นอย่างไรได้ในระดับที่ค่อนข้างจะชัดเจน และมันจะทำให้เรารู้สึกผูกพันกับนักเรียนมากขึ้นถ้าอยู่กันไปนาน ๆ และเราจะทราบทุกการเคลื่อนไหวของเด็กนักเรียนโดยอัตโนมัติและบ้างครั้งเราจะกลายเป็นที่ปรึกษาปัญหาให้กับเขาด้วย

วันนี้ได้รู้จักกับเด็กนักเรียนสมาชิกในห้องอีกหนึ่งคนซึ่งเขามาโรงเรียนช้ากว่าเพื่อนในห้อง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทำให้เดินเองยังไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน และสิ่งหนึ่งที่เห็นจากกรณีของเด็กคนนี้คือ น้ำใจจากเพื่อน ๆ ในห้องที่ไม่ทิ้งเพื่อน เพื่อนจะค่อยช่วยหยิบรองเท้าให้เขาตอนเดินขึ้นอาคาร ในตอนกลางวันเขาลงไปทานข้าวที่โรงอาหารไม่ได้เพื่อนก็จะคอยตักอาหารมาให้ทานบนห้อง คอยเอาจานไปเก็บให้ นี่แหละหนาที่เขาว่าเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อน มิตรภาพเล็ก ๆ ที่เห็นได้จากเด็ก ๆ เหล่านี้ ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ ความเห็นใจซึ่งกันและกันมันทำให้การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนั้นง่ายขึ้น.....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)