๓๘...ในหลวงในดวงใจ (๒)

ยึดมั่นในหลักปรัชญาฯและพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน ตั้งแต่เริ่มรับราชการครู เป็นข้าราชการพอเพียง..ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการพัฒนาตน พัฒนางาน ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตน พัฒนาองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสุดความสามารถ ทำหน้าที่ราชการภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน ตอบแทนคุณแผ่นดิน..เหมือนที่พ่อหลวงได้ทำมา..ตลอดการครองราชย์ ๗๐ ปี

...โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ และห้องนิทรรศการพระบรมราโชวาทด้วย น่าสนใจมากนะคะ ภายในศูนย์มีอะไรบ้างคะ...

" ผมตั้งชื่อว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้ดูยิ่งใหญ่และมีคุณค่า แต่จริงๆ ก็เป็นเพียงห้องเล็กๆ ที่นักเรียนจะรู้จักกันดีว่าเป็นห้องพอเพียง นักเรียนทุกคนเมื่อเข้าห้องนี้ จะต้องยกมือไหว้ก่อนทุกครั้ง ภายในห้องจะมีพระบรมราโชวาท ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงไปสู่มิติต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม ภายในห้องนี้ ผมได้เก็บผลิตภัณฑ์ในโครงการเกษตรพอเพียงไว้ด้วย เช่น น้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนนม และเก็บเครื่องดนตรี ที่นักเรียนใช้บรรเลงทุกวัน มีเพลงมาร์ชของโรงเรียนติดอยู่ด้วย ให้นักเรียนชั้นประถมต้นได้เรียนรู้ครับ..."

....ท่านผู้อำนวยการได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างจากในหลวงของเรา....

"ผมคิดว่าผมได้แรงบันดาลใจเยอะนะ ผมชอบสะสมพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน คำสอนของท่าน ให้คติ สอนใจ เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ทันที ไม่ต้องตีความ เป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวัน ที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับงานการศึกษา กับการทำงานที่ต้องติดต่อกับผู้คนทั่วไป.."

".คำสอนของพระองค์ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้ว สร้างแรงบันดาลใจให้ผมมาก นับแต่มาอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก พ่อบอก..จะทำงานอะไรก็ตาม จะต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา..เท่านี้เอง ถ้าทำได้งานสำเร็จและก้าวหน้าแน่นอน และเวลาจะทำโครงการอะไรสักอย่าง ตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า เหตุผลคืออะไร ทำไมถึงทำ และต้องทำอย่างพอประมาณ คือทำอย่างไร และ ทำแล้วได้อะไร ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วย มิฉะนั้น ทำอะไรก็สูญเปล่าและล้มเหลว.."

...ตอนนี้..ท่าน.ผู้อำนวยการมีโครงการอะไรที่จะทำเพื่อในหลวงของเราบ้างคะ..

”..ผมคิดไว้แล้วครับ ผมรักพ่อหลวงมาตลอดชีวิต..ติดตามพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่สมัยเรียนระดับอุดมศึกษา ยึดมั่นในหลักปรัชญาฯและพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน ตั้งแต่เริ่มรับราชการครู เป็นข้าราชการพอเพียง..ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการพัฒนาตน พัฒนางาน ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตน พัฒนาองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสุดความสามารถ ทำหน้าที่ราชการภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน ตอบแทนคุณแผ่นดิน..เหมือนที่พ่อหลวงได้ทำมา..ตลอดการครองราชย์ ๗๐ ปี ต่อจากนี้ไป..ผมยังเหลือเวลาก่อนเกษียณ..ยังมีโอกาสทำโครงการในพระราชดำริ อาจทำเรื่องเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในโรงเรียน ผมจะทำโครงการ..ผมรักพ่อ..ผมจะทำเรื่องที่พ่อรัก…”

“.. ผมเริ่มโครงการฯแล้ว เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย เพราะก่อนหน้านี้ หรือตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา ในบ้านหลังเล็กนี้ ที่อยู่ในชุมชนกันดารและยากจน แต่ผมก็ทำงานได้ด้วยความสุขและประสบความสำเร็จ เพราะงานที่ผมทำ..ได้แรงบันดาลใจ มาจากพ่อหลวง..พ่อของแผ่นดิน..ตั้งใจทำให้ต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน จนได้ชื่อว่า…เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..เป็นโรงเรียนพอเพียงตลอดกาล เป็นที่ศึกษาดูงานนับได้หลายครั้งในแต่ละปี จึงเป็นเรื่องง่าย เมื่อผมจะทำเรื่องที่พ่อรัก..”

“..ทุกคนรู้จักบ้านของพ่อ..พระราชวังที่สวนจิตรลดา..พื้นที่กว้างใหญ่ แต่บ้านของพ่อไม่ได้ใหญ่โต พ่อใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ เป็นทั้งสื่อ เครื่องมือและนวัตกรรม ทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของพสกนิกร ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตัวอย่างและคำที่พ่อสอน สะท้อนให้เราศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมสติปัญญา ผมจึงเริ่มสำรวจแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน..ปรึกษาหารือครู และขอผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ทำเรื่องที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้…ปรับปรุงเล้าไก่ก่อน..ให้เป็นโรงเรือนที่เหมาะสม สะอาด และถูกหลักการเลี้ยง ..บ่อปลาพอเพียงต้องดำเนินการต่อ แต่ต้องปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ส่วนเห็ดนางฟ้าภูฐาน ประสานเครือข่ายให้จัดส่งมาเพิ่มเติม ติดตั้งทีวีในห้องเรียนใหม่ ให้ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ฉับไว จากการศึกษาทางไกลวังไกลกังวล..โครงการในพระราชดำริของพ่อหลวง..ครับ..นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ..ผมรักพ่อ ผมจะทำเรื่องที่พ่อรัก..และขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท..ตลอดไป ครับ ..”</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้วยรักและศรัทธา พัฒนางาน..ชีวิต เส้นทางผลสัมฤทธิ์ บันทึกไว้..ให้รื่นรมย์ความเห็น (0)