วันที่ 1 เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ณ โรงเรียนพุทธิโศภน (30 ตุลาคม 59)

โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อดทน แล้วมันจะผ่านพ้นไป

การจะทำงานแต่ละอย่างนั้น ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จนั้นนั้นก็ต้องเริ่มรู้จักการวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อที่ผลงานหรือการทำงานจะสำเร็จ สำหรับวันนี้เป็นการเริ่มต้นการทำงานในภาคเรียนที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้พวกเราทั้ง 5 ก็ได้มีการเข้าร่วมด้วยเพื่อรับทราบถึงแผนงานต่างๆในการดำเนินในภาคเรียนนี้ ซึ่งก่อนเริ่มก็ได้มีการให้ แนะนำตัวกับคณะครูก่อนซึ่งทราบเลยว่าการที่ได้มาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ เป็นการทำงานแบบครอบครัว มีการช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน มีการทำงานที่เป็นระบบ ทำให้ความรู้สึกของการมาอยู่ไม่เครียด ไม่กดดัน รู้สึกสุขใจและโชคดีที่ได้พบครูพี่เลี้ยงที่เข้าใจ และใจดี เป็นกันเอง สำหรับวันนี้ในช่วงเช้ามีการประชุมและในช่วงบ่ายมีการดูแลทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมเปิดในวันอังคาร เราในฐานะนักศึกษาฝึกสอนก็ต้องช่วย ทำความสะอาดห้อง จัดโต๊ะอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังคำที่ว่ายิ่งเรียนรู้มาก ประสบการณ์ก็จะได้ตามงานที่ทำบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (0)