วันที่ 38 ศูนย์กับการบวก... (30 มิถุนายน 2559)

ในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้สอนเรื่อง ศูนย์กับการบวก ซึ่งสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. อีกเช่นเคย เพราะจากการสอนที่ผ่านมาเด็กยังชื่บชอบอยู่ แต่วันนี้เป็นการสอนคณิตศาสตร์ในตอนบ่ายที่โอเคมากๆ อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เนื้อหามีความน่าสนใจ และครูพี่เลี้ยงช่วยควบคุมดูแลเด็กให้ จึงทำให้การสอนในวันนี้สนุกสนานมากๆ และตั้งแต่สอนมาไม่เคยเห็นนักเรียนห้องนี้เงียบ และตั้งใจฟังที่เราสอนได้มากเท่านี้มาก่อน ซึ่งส่วนตัวแล้วประทับใจการสอนของตนเองในวันนี้มากๆ และทำให้คิดได้ว่า ในการสอนนั้น การควบคุมชั้นเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะถ้าหากเราเตรียมสื่อการสอนมาดีแค่ไหน แต่ถ้านักเรียนไม่ฟังก็ไม่มีความหมาย จึงเกิดคำถามในใจว่าถ้าไม่มีครูพี่เลี้ยงคอยช่วยคุมเด็ก เราควรจะทำอย่างไรให้เขาหันมาสนใจเรา...

            สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคนที่ตั้งใจเรียนในคาบครู ทำให้ครูมีกำลังใจในการที่อยากจะสอนต่อ และอยากที่จะเตรียมสื่อดีๆ มาให้นักเรียนได้เรียน และหวังว่าในคาบต่อๆ ไป นักเรียนจะตั้งใจเรียนเหมือนกับในวันนี้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)