๑.. "...ผมรักพ่อ...ผมจะทำเรื่องที่พ่อรัก..."

ตัวอย่างและคำที่พ่อสอน สะท้อนให้เราศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมสติปัญญา พ่อบอกพวกเราว่า อย่าลืมใช้เหตุผลในงานที่ทำ รู้จักการพอประมาณ และหมั่นสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนต้องศึกษาบนฐานความรู้ และทำด้วยใจ ที่ประกอบด้วยความเพียรพยายาม ขยันและอดทน...

ผมรับราชการครูมา ๓๐ ปี ปิดภาคเรียนมาก็หลายครั้ง แต่ครั้งนี้ขอจดจำไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต..ที่ไม่อาจลืมเลือนได้เลย เป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียนที่เศร้าที่สุด ด้วย “พ่อหลวงของแผ่นดิน”เสด็จสู่สวรรคาลัย..ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ..ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ...โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.กจ.๔...

ผมสุดซาบซึ้งปรากฎการณ์พลังปวงชนชาวไทยทำความดีถวายพ่อหลวง ต่างผนึกพลังใจร่วมกันทำดี สานปณิธาน มุ่งตามรอยพระบาท ..สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ..

ผมรักพ่อหลวงมาตลอดชีวิต..ติดตามพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่สมัยเรียนระดับอุดมศึกษา ยึดมั่นในหลักปรัชญาฯและพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน ตั้งแต่เริ่มรับราชการครู เป็นข้าราชการพอเพียง..ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการพัฒนาตน พัฒนางาน ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตน พัฒนาองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสุดความสามารถ ทำหน้าที่ราชการภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน ตอบแทนคุณแผ่นดิน..เหมือนที่พ่อหลวงได้ทำมา..ตลอดการครองราชย์ ๗๐ ปี

ต่อจากนี้ไป..ผมยังเหลือเวลาก่อนเกษียณ..ยังมีโอกาสทำกิจกรรม/งาน/โครงการในพระราชดำริ อาจทำเรื่องเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในโรงเรียน ผมจะทำโครงการ..ผมรักพ่อ..ผมจะทำเรื่องที่พ่อรัก....

ผมเริ่มโครงการฯแล้ว เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย เพราะก่อนหน้านี้ หรือตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา ในบ้านหลังเล็กนี้ ที่อยู่ในชุมชนกันดารและยากจน แต่ผมก็ทำงานได้ด้วยความสุขและประสบความสำเร็จ เพราะงานที่ผมทำ..ได้แรงบันดาลใจ มาจากพ่อหลวง..พ่อของแผ่นดิน..

ตั้งใจทำให้ต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน จนได้ชื่อว่า...เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..เป็นโรงเรียนพอเพียงตลอดกาล เป็นที่ศึกษาดูงานนับได้หลายครั้งในแต่ละปี

จึงเป็นเรื่องง่าย เมื่อผมจะทำเรื่องที่พ่อรัก..ทุกคนรู้จักบ้านของพ่อ..พระราชวังที่สวนจิตรลดา..พื้นที่กว้างใหญ่ แต่บ้านของพ่อไม่ได้ใหญ่โต พ่อใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ เป็นทั้งสื่อ เครื่องมือและนวัตกรรม ทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของพสกนิกร ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ตัวอย่างและคำที่พ่อสอน สะท้อนให้เราศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมสติปัญญา พ่อบอกพวกเราว่า อย่าลืมใช้เหตุผลในงานที่ทำ รู้จักการพอประมาณ และหมั่นสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนต้องศึกษาบนฐานความรู้ และทำด้วยใจ ที่ประกอบด้วยความเพียรพยายาม ขยันและอดทน...

ผมจึงเริ่มสำรวจแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน..ปรึกษาหารือครู และขอผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ทำเรื่องที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้...

ปรับปรุงเล้าไก่ก่อน..ให้เป็นโรงเรือนที่เหมาะสม สะอาด และถูกหลักการเลี้ยง ..บ่อปลาพอเพียงต้องดำเนินการต่อ แต่ต้องปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ส่วนเห็ดนางฟ้าภูฐาน ประสานเครือข่ายให้จัดส่งมาเพิ่มเติม ให้ทันต้อนรับเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันนี้....

ติดตั้งทีวีในห้องเรียนใหม่ ให้ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ฉับไว จากการศึกษาทางไกลวังไกลกังวล..โครงการในพระราชดำริของพ่อหลวง..

ครับ..นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ..ผมรักพ่อ ผมจะทำเรื่องที่พ่อรัก..และขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท..ตลอดไป.

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินกับโครงการพระราชดำริความเห็น (0)