ประชุมชี้แจงควบรวมโรงเรียนได้อีกหนึ่งแห่งในวันนี้ที่อยุธยา

ประชุมชี้แจงควบรวมโรงเรียนได้อีกหนึ่งแห่งในวันนี้ที่อยุธยา

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค1 พร้อมกับนายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทีมงานขับเคลื่อนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ไปประชุมประชาพิจารณ์ ที่โรงเรียนวัดตลาด อ.บางปะหัน การสนทนาครั้งนี้ได้รับการตอบสนองอย่างเอกฉันท์จากครูโรงเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา อบต.วัด และผู้มีส่วนได้เสีย ให้นักเรียนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ อย่างพึงพอใจในการจัดโอกาสให้ลูกหลานได้รับการศึกษา ณ โรงเรียนที่มีความพร้อมมากขึ้นต่อไป ในการนี้ได้ให้ทีมงานโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธมาให้สัญญาว่าจะดูแลลูกหลานที่จะย้ายไปอยู่ด้วยอย่างดี วันนี้ Happy Ending ไปอีกหนึ่งแห่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)