.....ตั้งจิตอธิษฐาน.....

ร้อยดวงจิตคิดกตัญญุตาสู่.....ขอเป็นผู้รองบาททุกชาติขัย


.....ตั้งจิตอธิษฐาน.....

.....ตั้งจิตมั่นวันทาองค์พระพุทธ
สุวิสุทธิ์พรหลั่งแผ่ยังสรวง
นำกุศลผลบุญเกื้อหนุนดวง
ให้พ่อหลวงเกษมสันต์ ณ. ชั้นพรหม

.....เทพเทวัญสรรสะมาประดิษฐ์
นิรมิตสุทธาช่วยพาสม
ปรนนิบัติวัตนะประชาคม
อย่าให้ขมขุ่นในพระทัยองค์

.....ขอแรงบุญหนุนก่อให้พ่อสุข
เหตุว่าทุกอารามสวดตามสงฆ์
ถวายต่อพ่อหลวงลุล่วงตรง
รวมใจส่งองค์ท่าน สวรรคาลัย

.....ร้อยดวงจิตคิดกตัญญุตาสู่
ขอเป็นผู้รองบาททุกชาติขัย
จักตามติดชิดองค์พระทรงชัย
กัปกัลป์ไปมิห่างเจือจางจร

.....ด้วยอัตตาสาธุแผ่กุศล
อุทิศตนเป็นพลีมิมีถอน
เหล่าข้าราชปราชญ์วงศ์ทุกองค์กร
จะมิอ่อนกระทำซึ่งกรรมดี

.....ขอพระองค์ทรงเกษมสโมสร
ได้พักผ่อนกายาเหนื่อยล้าฉวี
งานทรงทำตรำตรากมากทวี
เทิดภูมีพบพานสราญเทอญ

.....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

.....ข้าพระพุทธเจ้า วันปีย์ ผู้ประพันธ์บทกลอน ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

และเกิดเป็นคนไทย...ทุกชาติเทอญ